Τρίτη, 24 Απριλίου 2007

ΝΕΑ ΜΑΖΙΚΗ Γ.Σ.ΟΜΑΔΑΣ 27/4/07 14:30

Συζητάμε για:
1)Τη διοργάνωση της διημερίδας σε συνεργασία με Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κοινωνιολογίας 11+12/5
2)Την πιθανότητα δημιουργίας μουσικού φεστιβάλ
3)Συνεργασία με μουσική ομάδα πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος)
4)Νέο πρόγραμμα studio