Παρασκευή, 11 Μαΐου 2007

Γενική συνέλευση 18-05-2007 Ωρα 14:30

1. Φεστιβάλ: Καταμερισμός εργασιών
2.Επισκευή Εξοπλισμού
3.Συνδρομές